12-09-2014 

Sjors van Rijsbergen

in café Electron

Vanaf vrijdag 12 september zijn vier fotowerken van Sjors van Rijsbergen te zien in het café van Electron aan de Belcrumweg. Van Rijsberg is student aan de Willem de Kooning Academie en woont en werkt in Rotterdam en Roosendaal. Centraal thema in zijn werk is 'cognitieve dissonantie’.

Van Rijsbergen legt uit: "We hebben allemaal weleens iets ervaren dat niet naar verwachting gaat. Een situatie die je al honderd maal eerder hebt meegemaakt verloopt plots anders waardoor er korstsluiting plaatsvindt in de hersenen. Ook is het vast vaker dan eens voorgekomen dat iets de eerste keer heel vreemd leek, maar dat het na verloop van tijd vanzelfsprekend werd.

Voorbeelden uit mijn eigen ervaring zijn niet alleen bepaalde situaties, zoals ik een poos terug een beschimmelde boterham achter een ruitenwisser van een auto zag zitten, maar ook ideeën van andere mensen. Sommige ideeën kunnen zo botsen met het huidige gedachtegoed van een persoon dat het de spreekwoordelijke pet te boven gaat.

Botsende informatie 

Vragen als ‘hoe verwerkt iemands brein zo’n kortsluiting?’ of ‘hoe vaak moet je iets ervaren voordat het normaal wordt?’ intrigeren mij en hebben betrekking op het fenomeen ‘cognitieve dissonantie’. Cognitieve dissonantie kan gebruikt worden als gereedschap waarmee opzettelijk mentale confrontaties worden opgezocht zodat deze persoon moeite móét doen om deze nieuwe, botsende informatie te verwerken.

Ik zie dit als meest interessante fenomeen binnen het menselijk bestaan. Dit neurologische proces zorgt voor een dynamische hersenactiviteit. Zelf ben ik van mening dat wanneer iemand vaker in aanraking komt met iets dat botst of dat de persoon in kwestie nog niet kent, hij of zij een meer open houding ontwikkelt. Regelmatig in aanraking komen met nieuwe, onbekende dingen zie ik over het algemeen als positief. Kunst leent zich perfect om deze houding als het ware te kunnen trainen.

Bizarre voorstellingen 

De objecten en het materiaal die te zien zijn op de foto’s zijn universeel; het zijn geen verpersoonlijkte gebruiksvoorwerpen; het is zeer herkenbaar en iedereen is er ooit weleens mee in aanraking geweest. Elk hebben ze bepaalde eigenschappen die in combinatie tot bizarre voorstellingen leiden. De ene bizarder dan de ander, afhankelijk van de toeschouwer.

Deze voorstellingen representeren op hun beurt de ideeën die mensen in het algemeen erop na houden. De fotoserie biedt hier de mogelijkheid deze ‘ideeën’ eens nauwkeurig onder de loep te nemen. Het biedt de ruimte voor een onderzoekende houding.

Ik pleit namelijk om deze onderzoekende houding toe te passen bij ideeën en overtuigingen in het alledaagse leven. Om bepaalde uitspraken beter te kunnen begrijpen moeten deze soms dieper worden doorgrond. Voor zowel degene die de uitspraak doet als degene die de uitspraak te horen krijgt, voor beiden wordt duidelijker wat er nu eigenlijk is gezegd."

spaghetti

Spaghetti